Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rekonstrukce kostela


odrážka Veřejná sbírka
Stav dominanty obce, kostela Stětí sv. Jana Křtitele, není uspokojivý. Obec se ve spolupráci s římskokatolickou církví a věřícími snaží o rekonstrukci kostela. Bohužel náklady se podle odhadů vyšplhají až na jeden milion korun. Tyto prostředky se obec pokouší získat z dotačních titulů určených na obnovu památek a v lednu 2005 zahájila veřejnou sbírku.
Přispět může každý buď v kanceláři obecního úřadu prostřednictvím sběrací listiny, příspěvkem do zapečetěné a označené pokladny při různých akcích v kostele nebo zasláním částky na účet.
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje (č.j. 16292/2004/OVV) v období od 1.1. 2005 do 31.12.2005
Pro účely veřejné sbírky je zřízen zvláštní účet u Komerční banky. Dárce může zasílat jakoukoliv částku na účet číslo: 0000515457740247/0100.
Vyúčtování veřejné sbírky bude zveřejněno průběžně na úředních deskách a na internetových stránkách www.pozden.cz.
Další informace:
Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky
 

odrážka Rekonstrukce interiéru
Přestože náklady na opravu fasády a okapů jsou vysoké, věřící, církev a okolní bce nashromáždili v roce 2005 prostředky na opravu interiéru kostela. Práce byly dokončeny před sjezdem rodáků. Mše svaté, která se v nově opraveném kostele konala se zúčastnil i Mirolsav Vágner, v sočasné době hlavní administrátor katedrály svatého Víta v Praze, dříve pozdeňský farář.
Do kostela byl opět zaveden elektrický proud a v současné době je uvnitř osvětlen.

odrážka Akce v kostele
Jako propagaci kulturní památky se rozhodlo vedení obce uspořádat v kostele kulturní akce, které by přilákaly i jiné návštěvníky než věřící. V obdbobí vánoc zde děti zpívají koledy a vánoční písně. V létě 2005 se zde u příležitosti IX. sjezdu rodáků uskutečnil koncert duchovní hudby. Při těchto akcích je v kostele umístěna pokladna pro veřejnou sbírku vypsanou Obecním úřadem Pozdeň.

TOPlist